Ohne Titel, 2020, Sprühfarbe auf Polyester

Richtig alter Käse, 2020, Sprühfarbe auf Polyester